FAQ

Какъв е проектът?

carrotsЗа нас най-интересната – и най-детективската – част от работата с данни е техният анализ. Затова търсихме данни, които да позволят ровене в дълбочина. След като обстойно прегледахме възможните достъпни отворени данни, един от най-дълбоките data sets, който открихме, бяха публикациите на Евростат за европейското земеделие. Заехме се да ги агрегираме, съвместим, приведем в вид за анализиране, нарежем и съпоставим – и да видим, какво ще ни кажат.

Какви са наблюденията?

wheat

В раздел “Анализ” представяме основните интересни графики и плотове, които открихме. Фокусирахме се на тенденциите за намаляване на зеленчукопроизводството в България, както и съотношението между динамиката в различните сектори – и постъпващите Евросубсидии.

Какво знаете за фермата ми?

cabbage

Вторият елемент на нашата работа с земеделски данни е инструментът “Намери своята ферма“. Той позволява, въвеждайки данни за конкретна ферма, човек да види, къде е тя статистически на европейския и българския ландшафт – и да научи интересни данни за себе си и страните-съседки, които могат да събудят любопитни въпроси. В момента инструментът работи с агрегирани данни на база Евростат, следваща стъпка в работата е позволяване на по-детайлно ниво по тип ферма и повече категории за анализ – от основен интерес за нас е средната получавана субсидия по тип ферма в различните държави.